Student (CeNT-29-2023)

Uniwersytet Warszawski
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW, wraz z kierownikiem projektu, ogłaszają konkurs na stanowisko studenta w Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej Centrum Nowych Technologii UW

Tytuł projektu: Rekonstrukcja i kalibracja drzewa filogenetycznego rodzaju Microtus z wykorzystaniem sekwencji genomów ze Środkowego Plejstocenu

Kierownik projektu: dr hab. Mateusz Baca

Numer konkursu: CeNT-29-2023

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m.baca@cent.uw.edu.pl