Stypendysta / Doktorant stanowisko badawcze

Uniwersytet SWPS, Instytut Psychologii
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Sopot
 • Forma zatrudnienia: Umowa stypendialna
 • Wynagrodzenie: 2600 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Nazwa i opis projektu badawczego: Indywidualizacja zwierząt i jej związek z instrumentalnym traktowaniem zwierząt przez dorosłych i dzieci

Zamierzamy opisać specyficzny wzorzec percepcji związany ze zindywidualizowaną percepcją zwierząt (vs. kategoryzacją). Badania z użyciem okulografu pozwolą uchwycić ruchy oczu dorosłych i dzieci oraz czas przyglądania się elementom twarzy zwierzęcych (np. w porównaniu do twarzy ludzkich). Chcemy także określić kto przejawia skłonność do indywidualizowania (a nie jedynie kategoryzowania) postrzeganych zwierząt. Przewidujemy, że dorośli, którzy nie jedzą mięsa, charakteryzują się empatią wobec zwierząt i przypisują zwierzętom cechy uważane za typowo ludzkie będą bardziej skłonni do indywidualizowania zwierząt. Celem projektu jest także ustalenie, czy indywidualizująca percepcja zwierząt obniża chęć instrumentalnego wykorzystywania zwierząt.

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra psychologii
 • Status doktoranta/doktorantki w dziedzinie psychologi
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych
 • Zainteresowanie badawcze w zakresie postrzegania twarzy i relacji człowieka ze zwierzętami
 • Biegła znajomość obsługi eye trackera, w szczególności eye trackera Tobii Pro Fusion
 • Znajomość oprogramowania i obsługa programu Tobii Pro Lab – Screen-Based Edition, umożliwiająca projektowanie badania i zbieranie danych
 • Umiejętność analizy danych zebranych z eye trackera
 • Umiejętność pisania tekstów naukowych w języku angielskim
 • Umiejętność prowadzenia badań eksperymentalnych z wykorzystaniem eye trackera
 • Biegłość w procedurach otwartego dostępu, m.in.: prerejestracji badań oraz przygotowywania danych badawczych zgodnie z metodą FAIR będą dodatkowym atutem
 • Biegła znajomość języka polskiego oraz angielskieg
 • Gotowość do pracy w weekendy

Zakres obowiązków

 • Udział w projektowaniu co najmniej dwóch badań z użyciem eye trackera, przygotowanie materiałów
 • Rekrutacja badanych i przeprowadzenie badań w laboratorium
 • Analiza i interpretacja wyników
 • Udział w pisaniu tekstu naukowego sprawozdającego przeprowadzone prace
 • Przygotowanie prerejestracji badań i danych badawczych

Oferujemy

 • Umowę o stypendium na 6 miesięcy
 • Wynagrodzenie w wysokości 2600 zł miesięcznie brutto brutto
 • Możliwość współpracy w ramach współautorstwa artykułów naukowych
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV naukowe zawierające w szczególności: opis osiągnięć naukowych, listę publikacji lub wystąpień konferencyjnych, listę nagród i osiągnięć za pracę naukową, opis kompetencji do realizacji zadań określonych w części “Zadania”
 • Dokument potwierdzający posiadanie statusu doktoranta/doktorantki

Załączniki