3 stanowiska asystenta

Wydział Ochrony Zdrowia
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Wymagania stawiane kandydatom:
 

a) posiadanie dyplomu pielęgniarki i prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, posiadanie tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie naukowej: nauki o zdrowiu lub nauki społeczne

b)      doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego,

c)      doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla kierunku. Link do ogłoszenia: https://bip.puz.suwalki.pl/oferty-pracy/nauczyciele-akademiccy/rok-2022/konkurs-na-stanowisko-asystenta-na-kierunku-pielegniarstwo,art659/

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biuro.rektor@puz.suwalki.pl