1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Akademia Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria chemiczna

INSTYTUCJA: Akademia Morska w Szczecinie

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Katedra Ochrony Środowiska i Towaroznawstwa

MIASTO: Szczecin

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria chemiczna, Nauki o zarządzaniu i jakości

DATA OGŁOSZENIA: 26.07.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.08.2022

LINK DO STRONY: https://bip.am.szczecin.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: Inżynieria chemiczna, ochrona środowiska, zarządzanie transportem zrównoważonym, oddziaływanie transportu na środowisko

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Od Kandydata/tki oczekujemy przedstawienia dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera na kierunku Ochrona Środowiska, Chemia lub Technologia i Inżynieria Chemiczna. Kandydat/tka powinien/powinna posiadać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego. Dodatkowym atutem będzie dotychczasowe zaangażowanie w działalność naukową (np. udział w realizacji projektów, udział w konferencjach, publikacje), udział w stażach i wizytach studyjnych, odbywających się w jednostkach krajowych lub zagranicznych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Akademia Morska w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Pobożnego 11, pok. 18, 70-507 Szczecin

Informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48 09 632

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dt@am.szczecin.pl