asystent

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– wykształcenie wyższe, kierunki: biologia, biotechnologia lub pokrewne

– doświadczenie w hodowli hydroponicznej roślin uwzględniające techniki in vitro manipulacji komórkowej.

– doświadczenia w technikach izolacji RNA, real time RT PCR, generowanie bibliotek ekspresyjnych

– doświadczenie w użyciu techniki in situ: immunocytochemicznych i hybrydyzacji in situ

– umiejętność izolacji protoplastów komórek roślinnych, zaawansowanych technik bioobrazowania w tym mikroskopii konfokalnej i elektronowej.

– doświadczenia w pracy dydaktycznej z zakresu biologii komórki

– znajomość języka angielskiego

– znajomość języka polskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.