adiunkt

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Tematyka badawcza dotyczy przede wszystkim elementów składowych chemicznych źródeł prądu elektrycznego (materiały elektrodowe, elektrolit,) a także pełnych ogniw, przede wszystkim litowo-jonowych. Kandydat zostanie włączony w programy badawcze realizowane w KChN i dotyczące tych zagadnień. W badaniach będą wykorzystane metody syntezy chemicznej oraz typowe metody analityczne (zwłaszcza elektroanalityczne) w celu charakteryzacji otrzymanych produktów. Kandydat powinien mieć przygotowanie w zakresie wymienionych metod badawczych.

Ponadto, kandydat powinien cechować się dużą samodzielnością i umiejętnością pozyskiwania grantów badawczych. Powinien mieć także predyspozycje do pracy dydaktycznej.

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162, tel.: (+48 22) 234-7507
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.07.2022
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej, prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski, Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 419, tel.: (+48 22) 234-5348, e-mail: janusz.plocharski@pw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.