: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk Historycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

STANOWISKO: ADIUNKT  POSITION: Assistant Profesor

DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia ACADEMIC DISCIPLINE: archaeology

Kandydat powinien:

–                     posiadać doktorat/w dyscyplinie archeologia,

–                     posiadać doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia terenowych badań, archeologicznych (minimum 12 miesięcy),

–                     posiadać doświadczenie dydaktyczne (udokumentowane)

–                     posiadać wiedzę i doświadczenia z zakresu badań archeologicznych na obszarze Bałkanów Zachodnich ze szczególnym uwzględnieniem Chorwacji,

–                     posiadać w dorobku punktowane publikację w czasopismach naukowych z zakresu archeologii obszaru Chorwacji, w tym szczególnie okresu późnego antyku

–                     wykazać się udziałem lub kierownictwem w badanych archeologicznych na obszarze Chorwacji

–                     wykazać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu zastosowania dronów w badaniach stanowisk archeologicznych

–                     wykazać się znajomością GIS.

DESCRIPTION

 

The candidate complies with the following criteria:

– have a doctorate in the field of Archeology,

– have practical experience in conducting field archaeological research (minimum 12 months),

– teaching experience is welcome,

– have teaching experience (documented)

– have knowledge and experience in the field of archaeological research in the Western   Balkans, with particular emphasis on Croatia,

-have scored publications in scientific journals in the field of archeology of the area of ​​Croatia, with emphasis on late antiquity period

-demonstrate participation or leadership in archaeological research in Croatia

-demonstrate knowledge and experience in the field of the use of drones in the study of archaeological sites

-demonstrate knowledge of GIS.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na b.dzbik@uksw.edu.pl