Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

                         Uniwersytetu Warszawskiego

              za  zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs  na stanowisko adiunkta

   Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

 grupa  badawczo – dydaktyczna

    dyscyplina –  nauki prawne

  1 etat ( czas określony )

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na k.jedlinska@wpia.uw.edu.pl