Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geologii Basenów Sedymentacyjnych Wydziału Geologii na Uniwersytecie Warszawskim