Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Pielęgniarstwa

Wydział Rehabilitacji
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem MNiSW
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

– prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminarium i zajęć praktycznych z przedmiotu zdrowie
publiczne, promocja zdrowia,
– zaangażowanie w prace dydaktyczne, naukowe i organizacyjne Katedry, Wydziału i Uczelni,
– dyspozycyjność; udział w przygotowywaniu i realizacji projektów naukowych i/lub
dydaktycznych, konferencji naukowo-szkoleniowych,
– znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wr@awf.edu.pl