Adiunkt badawczy

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczej w Instytucie Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin  Zakład Biologii Systemów 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na gk@biol.uw.edu.pl