Adiunkt- grupa badawcza (postdoc)

Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: Około 8300 PLN brutto
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

WB-K-11/2023 konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczej w Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska Instytutu Biologii Środowiskowej

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@biol.uw.edu.pl