ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: do 10.000 zł
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Wydział Biologii (Białowieska Stacja Geobotaniczna)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@biol.uw.edu.pl