adiunkt – post-doc

Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: Ok. 7000 PLN netto/miesiąc
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

WB-K-4/2023 konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie badawczej w Zakładzie Embriologii Instytutu Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.biol@uw.edu.pl