asystent (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Asystent będzie zaangażowany w prace badawcze Zakładu, realizację projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych, w których stosowane są algorytmy sztucznej inteligencji, algorytmy bioinformatyczne, metaheurystyki. Dodatkowo asystent będzie zaangażowany w zadania dydaktyczne, związane z prowadzeniem przedmiotów dla studentów kierunku Informatyka.                     

Od kandydatów wymagane jest:

  • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w dziedzinie informatyka,
  • znajomość języka polskiego i angielskiego,
  • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową  Zakładu Sztucznej Inteligencji,
  • znajomość praktycznych metod wytwarzania oprogramowania, z uwzględnieniem metodyk Agile, w szczególności w języku C++ i Python, znajomość relacyjnych baz danych, współbieżności, tworzenia warstwy prezentacji w przeglądarce www, stosowanie repozytorium kodu źródłowego, używanie i konfigurowanie maszyn wirtualnych, kontenerów, znajomość systemu operacyjnego Linux i Windows, znajomość platformy OpenStack,
  • umiejętność prowadzenia prac inżynierskich,
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. 

Wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel. 22 234 74 32.
Bliższych informacji udziela: sekretariat Instytutu Informatyki, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel. 22 234 1381. 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.