Stażysta podoktorski (starszy asystent)

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Numer konkursu: CeNT-45-2021

Tytuł projektu: Zastosowanie metod biologii systemowej w celu zrozumienia ewolucji i roli ścieżek molekularnych powiązanych z wielokomórkowością.

Kierownik projektu: Dr Stanisław Dunin-Horkawicz

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na careers@cent.uw.edu.pl