Technik

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 6800 brutto brutto
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Dyrektor Centrum Nowych Technologii UW, wraz z kierownikiem projektu, ogłaszają konkurs na specjalistyczne stanowisko pomocnicze (technik) w Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki
Konserwatorskiej Centrum Nowych Technologii UW.

Numer konkursu: CeNT-46-2021

Tytuł projektu: Analiza kopalnych genomów małych ssaków jako narzędzie do rekonstrukcji odpowiedzi gatunków na zmiany klimatu.

Kierownik projektu: Dr Mateusz Baca

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Link do angielskiej wersji ogłoszenia (również na stronie internetowej Uniwersystetu Warszawskiego).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m.baca@cent.uw.edu.pl