Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Pojazdów K56W10D07
Politechnika Wrocławska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Pojazdów (K56W10D07) poszukuje kandydata na stanowisko asystenta w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna, posiadającego umiejętności w zakresie:

·         umiejętność prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, sporządzanie raportów z badań i sprawozdań w obszarze materiałoznawstwa i wytrzymałości materiałów
·         wiedzę i doświadczenie w zakresie materiałoznawstwa
·         wiedzę i doświadczenie w zakresie wytrzymałości materiałów
·         umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych
·         umiejętność wykonywania analiz z zakresu materiałoznawstwa i wytrzymałości materiałów,
·         umiejętność pracy w laboratorium badawczym
·         umiejętność obsługi mikroskopów metalograficznych
·         umiejętność obsługi twardościomierzy
·         umiejętność wykonywanie prac przygotowawczych do badań materiałoznawczych
·         dbałość o utrzymanie porządku w Pracowni zgodnie ze standardami laboratorium badawczego
·         umiejętność pracy w zespole

Osoba na stanowisku asystenta odpowiedzialna będzie za kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych we wskazanej dyscyplinie i specjalności, pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.suchodolska@pwr.edu.pl