Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

REKTOR
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy na podstawie umowy o pracę
na czas określony w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

1. Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
1) stopień naukowy doktora nauk społecznych lub nauk humanistycznych;
2) aktualny dorobek naukowy (2015-2023) obejmujący publikacje tematycznie wprost lub pokrewnie powiązane z dyscypliną „nauki o komunikacji społecznej i mediach”, tj. w zakresie szeroko rozumianego komunikowania społecznego, w tym np. językowego, politycznego, międzykulturowego; socjologii mediów; edukacji medialnej; pragmatyki medialnej, w tym dziennikarstwa, marketingu i PR; języka mediów; nowych mediów oraz ich efektów społecznych
i kulturowych;
3) doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie nauk społecznych lub nauk humanistycznych.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora nauk społecznych lub nauk humanistycznych;
 • aktualny dorobek naukowy (2015-2023) obejmujący publikacje tematycznie wprost lub pokrewnie powiązane z dyscypliną „nauki o komunikacji społecznej i mediach", tj. w zakresie szeroko rozumianego komunikowania społecznego, w tym np. językowego, politycznego, międzykulturowego; socjologii mediów; edukacji medialnej; pragmatyki medialnej, w tym dziennikarstwa, marketingu i PR; języka mediów; nowych mediów oraz ich efektów społecznych i kulturowych;
 • doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie nauk społecznych lub nauk humanistycznych.

Zakres obowiązków

 • kształcenie studentów
 • ustalanie programu prowadzonych zajęć
 • utrzymanie aktualności i wysokiego poziomu prowadzonych zajęć
 • recenzowanie prac dyplomowych i udział w komisjach egzaminacyjnychie materiałów dydaktycznych i prezentacji według udostępnionych wzorów/szablonów
 • • sporządzanie obowiązującej wykładowców dokumentacji toku studiów

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę)
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • przyjazną atmosferę pracy i wsparcie zgranego zespołu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do J.M. Rektora;
 • CV, wraz z wykazem publikacji naukowych, potwierdzające dorobek zgodny z warunkami jakie powinien spełniać kandydat
 • Kwestionariusz osobowy (formularz w załączniku nr 1)
 • Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskany stopień naukowy
 • ) Oświadczenie w trybie art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) (formularz w załączniku nr 2);
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączniku nr 3); 7) Podpisana klauzula informacyjna przy pobieraniu danych w procesie rekrutacji (formularz w załączniku nr 4)
 • Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (formularz w załączniku nr 5

Załączniki