Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Kolegium Nauk Technicznych
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Dyrektor Kolegium

Nasze wymagania

 • 1) wykształcenie wyższe, preferowany doktorat z dziedziny nauk o zarządzaniu i pokrewnych lub nauk technicznych
 • 2) doświadczenie na stanowisku menedżerskim co najmniej dwa lata
 • 3) doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami co najmniej dwa lata
 • 4) wysokie umiejętności organizacyjne
 • 5) biegła znajomość programu Office, w tym Word i Excel
 • 6) znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Zakres obowiązków

 • 1. Bieżące kierowanie pracą Kolegium
 • 2. Nadzór nad jakością kształcenia kierunków studiów prowadzonych w Kolegium
 • 3. Współpraca z dyrektorem ds. kształcenia oraz koordynatorami kierunków w sprawie programów studiów oraz realizacji procesu dydaktycznego
 • 4. Prowadzenie dokumentacji programów studiów
 • 5. Koordynacja organizacji egzaminów dyplomowych oraz sesji egzaminacyjnej.
 • 6. Zatwierdzanie tematów prac dyplomowych po zasięgnięciu opinii pełnomocników ds. dyplomowania.
 • 7. Nadzór na działalnością informacyjną Kolegium oraz inicjowanie współpracy z uczelniami w Polsce i za granicą - współpraca z Działem Promocji oraz Działem Spraw Międzynarodowych
 • 8. Podejmowanie decyzji w sprawach studenckich
 • 9. Reprezentacja w organach kolegialnych Uczelni oraz na zewnątrz
 • 10. Współpraca z organizacjami studenckimi
 • 11. Opiniowanie projektów dotyczących doskonalenia programów kształcenia złożonych przez koordynatorów kierunków studiów i przedstawienie ich pod obrady Rady Kolegium do zatwierdzenia
 • 13. Monitorowanie obowiązujących regulacji prawnych dot. szkolnictwa wyższego oraz wewnętrznych aktów uczelni

Oferujemy

 • mieszkanie służbowe
 • pakiet socjalny
 • czas pracy zadaniowy
 • wsparcie rozwoju naukowego i zawodowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia

Weź udział w rekrutacji

 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
  40-007 Katowice, ul. Bankowa 8