Lektor

Studium Języków Obcych
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

INSTYTUCJA: Studium Języków Obcych Akademii Techniczno–Humanistycznej
MIASTO: Bielsko–Biała
STANOWISKO: Lektor
DYSCYPLINA NAUKOWA: Metodyka nauczania języka angielskiego/Translatoryka
DATA OGŁOSZENIA: 24.05.2021r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.06.2021r.
LINK DO STRONY: www.sjo.ath.bielsko.pl
SŁOWA KLUCZOWE: lektor, język angielski

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania konkursowe:
– ukończone studia magisterskie na kierunku Filologia Angielska (z przygotowaniem pedagogicznym),
– specjalność nauczycielska albo specjalizacja z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego lub translatoryki,
– udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego (technicznego, medycznego i biznesowego).
– preferowani będą kandydaci z kilkuletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej w wyższej uczelni

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:
– podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora,
– kwestionariusz osobowy,
– CV,
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Planowany termin zatrudnienia: 01.09.2021r.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26.06.2021r. drogą pocztową na adres:
Studium Języków Obcych Akademii Techniczno–Humanistycznej, 43–309 Bielsko–Biała, ul. Willowa 2.

W przypadku zatrudnienia w ATH, zgodnie z postanowieniami art. 101 (1) Kodeksu pracy, pracownik zobowiązuje się, że nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Pracodawcy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@ath.bielsko.pl