starszy asystent (dydaktyczny)

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

DZIEKAN WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na stanowisko starszego
asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w zakresie językoznawstwa niemieckiego –
zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, zatrudnienie od 1.10.2021 r. do
30.09.2023 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wls@uw.edu.pl