Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta będzie związane z badaniami w ramach projektu SONATA BIS „Hybrydowe struktury materiałów warstwowych dla nowoczesnej optoelektroniki” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) (http://lasso.fuw.edu.pl/projekty.html). W projekcie są planowane badania właściwości optycznych i elektronicznych diod elektroluminescencyjnych (LED) składających się ze stosów ultracienkich materiałów warstwowych, które łączą wiele funkcji w jedno urządzenie, np. poprzez łączenie (pół)metalicznych elektrod, izolujących barier tunelowych i luminescencyjnych materiałów półprzewodnikowych.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora fizyki, chemii fizycznej lub w pokrewnej dziedzinie;
 • doświadczenie (potwierdzone artykułami naukowymi) w optycznej charakteryzacji materiałów półprzewodnikowych np. w pomiarach fotoluminescencji lub rozpraszania ramanowskiego wykonywanej w szerokim zakresie temperatur od ciekłego helu do temperatury pokojowe;
 • doświadczenie w pomiarach optycznych w funkcji pola magnetycznego, jak również w eksfoliacji mechanicznej materiałów warstwowych będzie dodatkowym atutem;
 • doświadczenie w pomiarach elektrycznych struktur półprzewodnikowych będzie dodatkowym atutem;
 • umiejętność porozumiewania się w języku angielskim.
 • Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc.

Zakres obowiązków

 • planowanie oraz wykonywanie pomiarów eksperymentalnych z wykorzystaniem szerokiej gamy technik spektroskopowych,
 • współpraca i nadzór nad pracą doktorantów oraz studentów zaangażowanych w realizację projektu,
 • analiza uzyskanych wyników,
 • udział w przygotowaniu publikacji.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie - w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia - dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem
 • List motywacyjny.
 • Kopię dyplomu doktorskiego lub dokument potwierdzający nadanie stopnia doktora.
 • Życiorys zawierający informację o dotychczasowej działalności naukowej kandydata, osiągnięciach i zainteresowaniach w tym zakresie.
 • Listę publikacji.
 • Dwa listy rekomendacyjne przesłane bezpośrednio przez badaczy znających działalność naukową kandydata na adres maciej.molas@fuw.edu.pl, z wyraźnym wskazaniem imienia i nazwiska kandydata jako tematu wiadomości (Format: Reco SONATA BIS_ imię i nazwisko kandydata).

Załączniki