1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Biologii
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne w Katedrze Biologii i Ekologii Roślin na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biologia.dziekanat@uwb.edu.pl