1 stanowisko adiunkt

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Opis oferty pracy (offer description)

Praca na stanowisku badawczo-dydaktycznym w pełnym wymiarze czasu pracy w Pracowni Hydrogeologii i Ochrony Wód Instytutu Geologii UAM. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów związanych z hydrogeologią (jak hydrogeologia, projektowanie ujęć wód podziemnych, metody badań hydrogeologicznych). Działania organizacyjne i popularyzatorskie na rzecz WNGiG (opieka nad studenckimi grupami badawczymi, udział w komisjach wydziałowych/instytutowych, popularyzacja nauki). Działania na rzecz komercjalizacji wyników badań.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na erazmgeo@amu.edu.pl